068 67 02 125

Политика конфиденциальности

Політика конфіденційності

Будь ласка, ознайомтеся уважно із викладеним!

 

Дана політика конфіденційності розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів, що регулюють правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Користуючись нашими послугами, Користувач висловлює свою згоду з Політикою Конфіденційності. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в Політику Конфіденційності на свій розсуд. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування сайтом, програмами і продуктом сайту.

Політика забезпечення конфіденційності інформації та захисту персональних даних (далі по тексту – «Політика конфіденційності») відноситься до інформації будь-якого типу, яку Користувач передає  під час замовлення послуг, які представлені на сторінках сайту.

 

  • Визначення термінів

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Адміністрація сайту – уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом

Розпорядник персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

Одержувач — фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

Користувач сайту (далі — Користувач) – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.

IP-адреса – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

Файл cookie – це невеликий фрагмент даних (текстовий файл), який веб-сайт (під час його відвідування користувачем) просить зберегти на вашому пристрої через браузер, щоб запам’ятати інформацію про вас, наприклад мовні вподобання або дані для входу.

Вебсайт або сайт  – сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

  • Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту  означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3 Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, контактний телефон Користувача, адреса електронної пошти (e-mail).

2.5. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.6. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.7. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом та доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет.

2.8. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.

2.9. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на своєму сайті. 

2.10. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувача.

2.11. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.12. Дана  Політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на даному сайті.

 

  • Файли сookies

3.1. Файл cookie являє собою невеликий фрагмент інформації, який відправляється Вашому браузеру і зберігається на жорсткому диску Вашого комп’ютера / телефоні.

3.2. Адміністрація сайту використовує файли cookies для відстеження використання нашого Сайту, а також надання Послуг.

3.3. Адміністрація сайту може використовувати файли cookies, щоб збирати інформацію про відвідувачів сайту, наприклад: IP-адреса, тип браузера, операційної системи, дата і час відвідування.

 

  • Мета збору персональної інформації Користувача

4.1. Будь-яка персональна інформація (дані), надані в розпорядження Адміністрації Користувачем, можуть бути використані:

  з метою точної ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, з метою оформлення замовлення та/або укладення Договору;

— встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи відсилання  різних інформаційних повідомлень, а також повідомлень, що стосуються надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача;

— з метою забезпечення безперебійного доступу Користувача до можливостей і ресурсів даного сайту;

— визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання боротьби та захисту від проявів шахрайства;

— підтвердження достовірності та повноти персональних даних, які Користувач надає в розпорядження Адміністрації сайту;

— створення облікового запису для здійснення операцій, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;

— повідомлення Користувача Сайту про стан надання послуги;

— обробки (оформлення) і прийому фінансових платежів, підтвердження податку або наявних податкових пільг, заперечування проведених платежів (якщо це виявилося необхідним);

— надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту;

— надання Користувачеві (з його згоди), точної інформації про оновлення послуг/товарів/пропозицій, інформації про ціни, а також  для розсилки новин та інших матеріалів від імені даного сайту, а також від імені його компаній-партнерів.

— проведення рекламних акцій різного напрямку і типу, іншої діяльності рекламного характеру (тільки, якщо Користувач попередньо дав згоду на такі дії);

— надання та забезпечення доступу Користувача до веб-сайтів та/або сервісів компаній-партнерів цього сайту;

— проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 

  • Способи і термін зберігання персональних даних

5.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, підрядникам тощо, виключно з метою виконання послуги, що надається Користувачу.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і у порядку, встановленому законодавством України.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  • Зобов’язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

— надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом;

— оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в випадку зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

— використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених в розділі 4 цієї Політики конфіденційності;

— забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності;

— вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно із порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

7.  Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.5.2, 5.3, 7.2  цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційних даних користувача, Адміністрація сайту не несе відповідальності в разі, якщо:

— інформація стала доступною публічно до того, як була втрачена або до її розголошення;

— інформація отримана від третіх осіб (третьої сторони) до того, як потрапила в розпорядження представників Адміністрації сайту;

— інформація розголошена за згодою самого Користувача.

 

  • Порядок вирішення спорів

8.1. З метою досудового вирішення спору, що виникає між Користувачем і Адміністрацією сайту, Сторони пред’являють один одному претензії у письмовому вигляді. Крім того, надається і письмова пропозиція про добровільне врегулювання спору.

8.2. Сторона, що отримала претензію, протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє скаржника про результати розгляду претензії.

8.3. Якщо врегулювати спір не вдалося, він передається на розгляду до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До діючої Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовуються положення чинного законодавства України.

to top button